een leefstraat is een experiment waarin burgers hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat. door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of autoluw te maken en een andere plek voor de geparkeerde auto’s (bvb. in een buurtparking) komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven.

het doel van dit experiment is om te tonen en te ervaren dat een andere benadering van de straat en de openbare ruimte mogelijk is.

mijn straat, mijn Zalmstraat, doet voor de tweede keer mee.

of het leuk is? te leuk!
of het werkt? jazeker!
of het een heel jaar zou mogen blijven duren? absoluut!
of het goed is voor de sociale cohesie? en of!
of het combineerbaar is met een huishouden? minder!

het heeft ook zo zijn nadelen houden van een leefstraat:

de (af)was blijft staan/liggen
de strijk al helemaal
het eten moet deftig gepland worden, want de kinderen lopen heel de tijd buiten en dienen ook in de gaten gehouden te worden
ge zijt niet meer thuis, maar op straat
ge drinkt al wat meer dan doorsnee het geval is
ge blijft al eens wat vaker plakken (understatement)
ge gaat net iets minder in op uitnodigingen, want het is te leuk om thuis te blijven

maar ook enrome voordelen:

je kent elke buur bij naam in plaats van bij huisnummer
je helpt elkaar
je voedt en laaft elkaar
je praat met elkaar
je vangt al eens een kind op
je helpt oudere mensen verhuizen die plots op straat komen te staan
je voorziet een beurtrol als port-operatieve hulp voor ouderen
en nog zoveel meer

moet het nog gezegd? ik woon graag in mijn straatje! ik zie mijn buren graag, eerlijk waar, elk met zijn kleine en minder kleine kanten (die ikzelf ook heb)

laat het voor mij maar elk jaar leefstraat zijn